Xây dựng cấu hình PC

1. Mainboard
2. CPU
3. VGA - Card màn hình
4. Ram
5. Ổ cứng HDD
6. Ổ cứng SSD
7. VGA Card
8. Sound Card
9. Case
10. Nguồn máy tính
Chi phí dự tính: 0đ